Domov > o nás > Naša hodnota

Mission:

Ak chcete poskytnúť dokonalé riešenia a služby batérie, vysoká technológia skrášľuje váš život.


Vision:

Využívajte neustále zelenú energiu a využívajte ľudí.


Základné hodnoty:

Integrita, inovácia, tímová práca, vzájomný vzťah


spirit:

Sebadisciplína a sociálny záväzok! Odlievanie značky KAYO s kreditom.


politika kvality

Snažte sa o to najlepšie, najvyššej kvality, pragmatické a podnikateľské, spokojnosť zákazníkov.


Politika riadenia

Na dosiahnutie technických a manažérskych inovácií, vytvárania nákladovo efektívnych produktov a poskytovania perfektných riešení a služieb


Politika životného prostredia

Životné prostredie, úspora energie a zníženie emisií, zelená výroba, celková účasť